Cadet / Cadette

                        
CHAMPIONNATS de FRANCE INDIVIDUELS JEUNES 2016
 
CN  NBC
à   COLMAR  samedi 02 avril 2016
CSD  68
 
                        
Eliminatoires cadettes
1er tour
jeu 1
jeu 2
jeu 3
jeu 4
 
 licenceNom PrénomClub
total
P
déb.
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
class
5873
HERT LaetitiaUNIS Erstein
557
371
186
2
90
45
135
0
95
53
148
1
91
54
145
0
95
34
129
1
1
5812
BRESSAN AlexaSt Maurice
547
363
184
8
90
54
144
1
93
53
146
2
88
42
130
3
92
35
127
2
2
5776
SALVAT MaévaBC Dijon
527
371
156
10
106
45
151
2
86
26
112
5
92
42
134
1
87
43
130
2
3
5668
CHAPOTOT MathildeIs/Tille
506
339
167
16
91
47
138
3
84
32
116
6
85
35
120
4
79
53
132
3
4
5318
LENTZ JustineUNIS Erstein
0
0
0
0
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
fft
                        

                        
CHAMPIONNATS de FRANCE INDIVIDUELS JEUNES 2016
 
CN  NBC
à   COLMAR  samedi 02 avril 2016
CSD  68
 
                        
Eliminatoires cadets
1er tour
jeu 1
jeu 2
jeu 3
jeu 4
 
 licenceNom PrénomClub
total
P
déb.
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
class
5598
DREGER LouisVal de Moder
584
392
192
11
101
45
146
3
94
53
147
3
99
50
149
3
98
44
142
2
1
6004
HUGELE YannA. Kaysersberg
563
367
196
2
85
51
136
0
96
53
149
1
93
49
142
0
93
43
136
1
2
5637
FISCHER LucB.O Soultz
552
377
175
7
95
35
130
4
88
60
148
1
101
35
136
1
93
45
138
1
3
5703
APERT MaximeSt Maurice
550
390
160
11
102
51
153
4
90
31
121
2
102
33
135
3
96
45
141
2
4
5632
DUBIEF JéromeANO Erstein
549
363
186
5
90
43
133
2
82
36
118
2
93
48
141
1
98
59
157
0
5
5927
KRAUTH MaximeASPTT Strasbourg
535
375
160
7
96
35
131
2
86
57
143
0
93
36
129
3
100
32
132
2
6
5379
BON AlexisS. Selongey
527
349
178
3
86
44
130
0
93
54
147
0
75
44
119
0
95
36
131
3
7
5984
CRESSOT AntoninSt Maurice
522
357
165
13
86
34
120
3
100
43
143
3
82
35
117
4
89
53
142
3
8
5561
MENRATH FlorianQuilleurs Beinheim
522
370
152
8
98
39
137
2
89
26
115
3
92
36
128
3
91
51
142
0
9
5799
DELOGET VictorSt Maurice
516
353
163
12
83
52
135
2
91
35
126
5
94
44
138
0
85
32
117
5
10
5664
VIARD JessyIs/Tille
509
361
148
13
88
34
122
3
98
54
152
1
83
27
110
4
92
33
125
5
11
5755
WOERTH QuentinANO Erstein
499
345
154
9
78
34
112
3
94
45
139
1
86
41
127
3
87
34
121
2
12
5934
LAOUT VictorASPTT Strasbourg
496
356
140
7
80
33
113
2
85
33
118
2
90
40
130
2
101
34
135
1
13
5596
AEHMIG AurélienVal de Moder
470
350
120
19
92
35
127
5
89
25
114
5
71
34
105
3
98
26
124
6
14
5936
MEHN GildasNormandie/Cuspa
459
339
120
17
89
32
121
3
104
27
131
5
78
35
113
3
68
26
94
6
15
                        

CHAMPIONNATS de FRANCE INDIVIDUELS JEUNES 2016
CN  NBC
à   COLMAR  dimanche 03 avril 2016
CSD  68
                         
FINALE  cadettes
1er tour
jeu 1
jeu 2
jeu 3
jeu 4
2ème tour
  
Nom PrénomClub
 
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
cumul
class
HERT LaetitiaUNIS Erstein
557
102
36
138
1
85
52
137
1
94
63
157
1
98
35
133
0
379
186
565
3
1122
1
BRESSAN AlexaSt Maurice
547
81
36
117
4
82
44
126
0
102
26
128
4
88
53
141
1
353
159
512
9
1059
2
SALVAT MaévaBC Dijon
527
91
41
132
2
75
53
128
0
82
44
126
1
93
43
136
0
341
181
522
3
1049
3
CHAPOTOT MathildeIs/Tille
506
76
17
93
9
86
33
119
3
77
35
112
6
79
25
104
3
318
110
428
21
934
4
                         

CHAMPIONNATS de FRANCE INDIVIDUELS JEUNES 2016
CN  NBC
à   COLMAR  dimanche 03 avril 2016
CSD  68
                         
FINALE cadets
1er tour
jeu 1
jeu 2
jeu 3
jeu 4
2ème tour
  
Nom PrénomClub
 
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
P
déb.
total
nuls
cumul
class
DREGER LouisVal de Moder
584
102
36
138
2
95
32
127
3
98
47
145
0
99
45
144
0
394
160
554
5
1138
1
HUGELE YannA. Kaysersberg
563
94
61
155
0
90
34
124
1
97
53
150
0
75
59
134
0
356
207
563
1
1126
2
FISCHER LucB.O Soultz
552
101
43
144
0
91
45
136
3
100
35
135
4
100
35
135
4
392
158
550
11
1102
3
APERT MaximeSt Maurice
550
91
51
142
0
95
25
120
2
91
34
125
0
90
42
132
2
367
152
519
4
1069
6
DUBIEF JéromeANO Erstein
549
96
35
131
1
82
26
108
6
88
52
140
3
86
53
139
2
352
166
518
12
1067
7
KRAUTH MaximeASPTT Strasbourg
535
87
36
123
1
98
39
137
2
97
43
140
1
87
51
138
2
369
169
538
6
1073
5
BON AlexisS. Selongey
527
96
40
136
1
107
50
157
0
87
36
123
1
90
52
142
2
380
178
558
4
1085
4
CRESSOT AntoninSt Maurice
522
100
34
134
1
96
41
137
1
87
33
120
3
86
43
129
2
369
151
520
7
1042
8
 

                        

CHAMPIONNAT de France  INDIVIVIDUELS  JEUNES à GEVREY CHAMBERTIN    8 & 9 AVRIL 2017

          

Qualification

Caté

 

Club

Jeu 1

Jeu 2

Jeu 3

Jeu 4

Résultat

 

MCLECLAIR LucasVal de Moder

0

53

89

142

1

52

90

142

4

36

78

114

2

44

106

150

7

185

363

548

1

MCKEMPF Enzo

Kaysersberg

3

61

81

142

1

47

96

143

1

45

98

143

2

34

86

120

7

187

361

548

2

MCFANTINI MattéoVal de Moder

5

33

86

119

2

44

89

133

2

49

86

135

4

43

111

154

13

169

372

541

3

MCDREGER LouisVal de Moder

2

32

95

127

2

51

99

150

2

43

93

136

3

44

83

127

9

170

370

540

4

MCMENRATH FlorianBenheim

0

45

89

134

3

43

100

143

1

49

71

120

1

51

88

139

5

188

348

536

5

MCAEMIG AurélienVal de Moder

3

45

87

132

2

35

100

135

7

23

101

124

4

59

86

145

16

162

374

536

6

MCHUGELE YannKaysersberg

1

40

87

127

0

60

84

144

2

35

96

131

2

35

95

130

5

170

362

532

7

MCSCHISSELE QuentinCRH Strasb

2

42

90

132

1

35

78

113

4

34

76

110

0

61

104

165

7

172

348

520

8

MCVIARD JessyIs/Tille

2

33

82

115

3

32

87

119

1

54

90

144

4

35

85

120

10

154

344

498

9

MCBOURGEOIS DimitriSelongey

4

27

86

113

0

35

97

132

3

35

90

125

2

52

75

127

9

149

348

497

10

MCNOGUEIRA MathieuIs/Tille

4

18

93

111

1

43

94

137

4

27

88

115

2

54

79

133

11

142

354

496

11

MCSPIEGEL MaïckelSeltz

5

27

95

122

0

43

86

129

2

36

78

114

2

41

86

127

9

147

345

492

12

MCSABOUL FimitriIs/Tille

4

34

90

124

2

41

89

130

7

27

84

111

5

34

85

119

18

136

348

484

13

MCROZAT AlexisIs/Tille

3

32

88

120

3

35

82

117

3

42

88

130

5

35

78

113

14

144

336

480

14

MCDUBIEF JérômeAno Erstein

8

18

91

109

1

44

92

136

5

36

85

121

7

17

84

101

21

115

352

467

15

MMTSCHDERNIG YanisLa Robertsau

4

36

98

134

3

36

86

122

4

35

86

121

2

51

94

145

13

158

364

522

1

MMPITRE ArthurIs/Tille

4

35

83

118

2

45

88

133

0

54

92

146

6

35

81

116

12

169

344

513

2

MMBOUTON YannDijon

1

49

90

139

5

27

79

106

3

44

83

127

1

45

96

141

10

165

348

513

3

MMSPIESER FlorianASHP Colmar

1

36

84

120

1

36

94

130

2

36

98

134

6

27

92

119

10

135

368

503

4

MMCHAPOTOT JérémyIs/Tille

6

26

92

118

1

59

74

133

1

42

83

125

6

23

97

120

14

150

346

496

5

MMDESBOIS LéoGevrey

4

35

87

122

3

59

78

137

2

44

74

118

5

24

80

104

14

162

319

481

6

MM

BRETAR Thomas

Benheim

5

2580105

1

49

81

130

2

45

88

133

3

26

80

106

11

145

329

474

7

MMSPIESER GaétanASHP Colmar

3

36

85

121

5

26

76

102

3

43

93

136

8

18

82

100

19

123

336

459

8

MMCHORIOL DimitriAno Erstein

6

35

88

123

4

42

75

117

2

26

91

117

8

15

84

99

20

118

338

456

9

MMPARISOT LouisDijon

2

31

67

98

0

42

82

124

5

22

88

110

4

31

73

104

11

126

310

436

10

MMADENOT ThomasDijon

6

26

74

100

4

27

88

115

3

43

82

125

4

18

77

95

17

114

321

435

11

MMTAFFOREAU JulesDijon

8

17

74

91

5

25

81

106

1

41

83

124

6

26

82

108

20

109

320

429

12

MMGOETZMANN DylanSeltz

5

26

72

98

8

26

75

101

8

22

76

98

4

28

82

110

25

102

305

407

13

MM

FERREIRA Jimmy

St Maurice

8

17

77

94

4

25

72

97

5

36

72

108

4

32

69

101

21

110

290

400

14